Contact met MusicBlvd :

Postadres:

Muziekschool Stichting MusicBlvd - Postbus 213 - 2200 AE   Noordwijk

 

Coördinator:

Henri Augustinus - telefoon: 06-51 778 669 - info.musicblvd@gmail.com

 

Bereikbaarheid coördinator:

* maandag t/m vrijdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur en na 16.30 uur.

* op zaterdag, zondag en in de schoolvakanties na 13.00 uur.

 

Leslocatie:

Eerste verdieping van het cultureel centrum via de zij-ingang (glazen deur bij de brievenbus met grote 2 erop naast het parkeerterrein) van theater de Muze - Wantveld 2 - Noordwijk

 

Parkeren:

Vlak naast de deur is volop gratis parkeerplaats voor fietsen.

Voor auto's: hou rekening met betaald parkeren tot 21:00 uur

Contact, aanmelden, audities of kaarten reserveren:

Vul onderstaande gegevens in om contact met ons op te nemen. Ook voor het aanvragen van proeflessen met korting, het opgeven voor deelname aan een auditie, het reserveren van toegangskaartjes of het aanvragen van een inschrijfformulier.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Privacy Statement stichting MusicBlvd

MusicBlvd volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. MusicBlvd heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om periodiek risico’s te onderzoeken en tegenmaatregelingen te treffen (dhr. Augustinus). De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het aanmelden voor een cursus. MusicBlvd vraagt bij het aanmelden tevens om toestemming voor het sturen van extra berichten voor marketingdoeleinden en het gebruik van beeldmateriaal opgenomen tijdens onze lessen en activiteiten. Deze kunnen eventueel, na toestemming van de betreffende personen, gebruikt worden voor pr doeleinden zoals brochure of website.

 

- MusicBlvd beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;

- Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht en alleen deels ter beschikking gesteld aan de docenten die de lessen verzorgen en aan ons accountantskantoor;

- MusicBlvd beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie;

- MusicBlvd verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van leerlingen (ras / etniciteit / politieke opvattingen / levensbeschouwelijke overtuiging / lidmaatschap vakbond / genetische gegevens / biometrische gegevens / sexuele geaardheid / strafrechtelijke gegevens);

- MusicBlvd gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

- MusicBlvd bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;

- MusicBlvd geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;

- MusicBlvd geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking;

- MusicBlvd heeft een meldingsplicht in geval van een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;

- MusicBlvd vraagt je voorafgaande toestemming bij subverwerking van jouw gegevens;

- De website van MusicBlvd is een afgesloten omgeving en wordt door een professionele organisatie met eigen privacy verklaring gehost;

- De accounts op de computers van het ondersteunend personeel zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;

- MusicBlvd hanteert een rechtenstructuur, waarbij de rechten passen bij de functie, met speciale rechten tot het inzien of wijzigen van persoonsgegevens;

- MusicBlvd maakt gebruik van beveiligd e-mailverkeer middels de beveiligde services van Google/gmail.  (zie ook de privacyverklaring van deze website en van google onder het kopje contact)