Seizoen 2023 - 2024

Start nieuwe lesjaar 2023 - 2024:

Herfstvakantie

In de week van 28 augustus 2023

15 oktober t/m 22 oktober 2023


Kerstvakantie

23 december '23 t/m 07 januari 2024


Voorjaarsvakantie

18 t/m 25 februari 2024  **


Paasvakantie

29 maart t/m 01 april 2024


Meivakantie

27 april t/m 12 mei 2024  **


Hemelvaartvakantie

valt in de meivakantie


Pinkstervakantie

19 mei t/m 20 mei 2024


Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2024


Start nieuwe les-seizoen 2024 - 2025:          vanaf maandag 02 september 2024

**  = per basisschool verschillend