Helaas fout gegaan vandaag

22 november 2023: We hebben helaas moeten constateren dat de 2e automatische incassobatch dubbel is uitgevoerd door de bank. Zij melden dat het een technisch probleem is.

Wij betreuren dit ten zeerste en zijn druk aan het onderzoeken hoe dit bij hen fout heeft kunnen gaan en uiteraard hoe dit op korte termijn op te lossen is.

We houden jullie op de hoogte zodra we een correcte oplossing hiervoor hebben.

 

Start nieuwe lesseizoen:

Het nieuwe lesseizoen 2023 - 2024 start in de week van 28 augustus 2023.

We wensen iedereen weer heel veel succes en plezier het komende lesjaar !

Info voor zaterdag 19 november 2022:

Tijdenschema voor iedereen:

 

11:30 Oefenen musicalkids groep 1 + 2

15:00 Generale repetitie leerlingen samen met Crescendo

16:00 Soundchecken en generale repetitie solo leerlingen en samen met de band

19:15 Alle artiesten aanwezig

19:15 Ophalen gereserveerde kaarten bij de theaterkassa

19:45 Zaal open voor publiek

20:00 Start concert

20:50 Pauze met loterij voor goede doel en winnen instrumenten, dus graag cash geld meenemen hiervoor ! (er kan niet gepint worden helaas)

21:10 Start tweede deel concert

22:00 Einde concert

Start nieuwe lesseizoen:

Het nieuwe lesseizoen 2022 - 2023 start in de week van 29 augustus 2022.

Jullie zijn weer volop welkom bij MusicBlvd voor een nieuw seizoen vol plezier en muzikale uitdagingen.

Corona perikelen

15 januari 2022: Yippieee !!!  Met ingang van vandaag mogen we weer gewoon live lessen geven. Met inachtneming van de veiligheids- en hygiëne regels uiteraard.

Dus welkom weer iedereen.

En lekker allemaal bezig zijn met muziek. (Want een leven zonder mooie muziek zou een grote mislukking zijn.)

20 december 2021:Helaas heeft de regering besloten om met ingang van 19 december een complete lockdown in te stellen tot en met 14 januari 2022. Dit geldt ook zonder uitzondering voor alle muziekscholen. In overleg met je docent kan je een afspraak maken over het volgen van on-line lessen of het vooruit schuiven van de lessen tot we weer live les mogen geven van de regering.

 

MusicBlvd heeft ook in 2021 moeten meebewegen met de beperkingen en de restricties. Toch kijken we terug op een jaar waar ook heel veel goed is gegaan. We hebben veel blije leerlingen, cursisten en scholieren zien genieten. We hebben prachtige voorstellingen mogen organiseren. Het is mooi om te zien hoeveel passie en betrokkenheid er is in onze sector.  

 

We bedanken alle partners, relaties, ondernemers, scholen en organisaties waarmee wij het afgelopen jaar hebben mogen samenwerken. 

We verheugen ons op mooie nieuwe samenwerkingen in 2022.

 

Namens het hele team van muziekschool MusicBlvd:

Blijf gezond, blijf creatief, blijf blij!

08 november 2021: Door de overheid besloten dienen alle leerlingen vanaf 18 jaar, met ingang van heden, iedere les hun coronatoegangsbewijs QR code te laten scannen door hun docent bij binnenkomst in het lokaal. Indien het scherm groen wordt dan kan je uiteraard gewoon muziekles volgen. Indien het scherm rood kleurt dan kan je helaas op dat moment geen muziekles volgen. In overleg met je docent kan je dan wel on-line lessen volgen of de lessen doorschuiven totdat je wel weer live lessen kunt gaan volgen. Zorg ervoor dat je telefoon op Nederland staat en niet op internationaal, want dan werkt het niet. Excuses voor het eventuele ongemak.

19 mei 2021: Met ingang van vandaag kunnen we weer live lessen geven in onze eigen muzieklokalen. Wel geldt er nog de mondkapjesplicht in de gangen en openbare ruimten en is de buitendeur tijdens de lessen op slot. De docent haalt iedere leerling bij de buitendeur op wanneer de les gaat beginnen en brengt deze na de les ook weer keurig terug naar de buitendeur.

19 februari 2021:

Met ingang van morgen zullen de musicalleerlingen weer lessen volgen in de open lucht, zij krijgen daarover individueel nadere instructies. De instrumentale- en zanglessen worden nog steeds on-line gevolgd tot nader order.

  

19 januari 2021:

De regering heeft de Lockdown maatregelen doorgezet tot 18 mei 2021. De instrumentale- en zang leerlingen zullen tot die datum on-line lessen volgen.

 

14 december 2020: Vanwege de per vandaag door de overheid ingevoerde Lockdown gelden de volgende maatregelen voor MusicBlvd:

 

* Vanaf dinsdag 15 december 2020 mogen er geen live lessen meer worden gegeven tot 19 januari 2021.

* Vanaf dinsdag 15 december tot zondag 20 december zullen de lessen in overleg met je docent tijdelijk on-line worden gegeven of doorgeschoven tot na de kerstvakantie.

* Vanaf 20 december 2020 tot 4 januari 2021 is het kerstvakantie zoals al gepland stond. Dus in die periode geen les, of alleen wat on-line inhaallessen.

* Vanaf 4 januari 2021 tot 19 januari 2021 zullen de lessen on-line gegeven worden.

* Vanaf 19 januari 2021 zullen de lessen als alles volgens planning verloopt weer live gegeven worden.

 

Tot die tijd: Blijf gezond en geniet van je kerstvakantie !

 

 

 

05 november 2020

 

Vanwege de uitgebreide maatregelen die per vandaag in zijn gegaan geldt de komende twee weken het volgende:

 

De live lessen gaan nog gewoon door in onze leslokalen voor alle leerlingen tot 18 jaar. Hierbij is het volgende van toepassing:

*Privélessen maximaal 1 leerling bij 1 docent.

*Duo-lessen alleen als beide leerlingen uit 1 gezin komen of onder de 13 jaar zijn.

*Voor de musicalleerlingen is een aparte afspraak geldig, zij worden hierover persoonlijk ingelicht.

*Voor alle leerlingen geldt dat zij moeten wachten bij de buitendeur totdat de docent hen ophaalt voor de les. Na afloop van de les wordt de leerling ook weer afgezet bij de buitendeur.

* Iedereen ontsmet zijn/haar handen bij binnenkomst in het lokaal.

* Iedereen houdt minimaal 1,5 meter afstand tot een ander persoon.

* Het gebruik van een microfoon is verboden.

* Op de gangen draagt iedereen een niet medisch mondkapje.

 

De live lessen voor leerlingen van 18 jaar en ouder mogen helaas de komende twee weken niet plaatsvinden in onze lokalen.

Dat betekent dat deze on-line les krijgen van de docent. Of indien de leerling dat niet kan of wil, dan kunnen deze lessen in overleg met de betreffende docent worden vooruitgeschoven tot na 18 november 2020. (of zoveel later mocht de regering besluiten om deze maatregel langer voort te laten duren.)

 

Als iedereen zich keurig aan de maatregelen houdt dan hopen we dat we na 18 november weer volop door kunnen gaan zoals tot heden.

 

01 juni 2020  12:00 uur

 

Met ingang van 2 juni 2020 worden de 1 op 1 live lessen voor muziekleerlingen tot en met 18 jaar weer verzorgd in de leslokalen van MusicBlvd op de eerste verdieping van het Cultureel centrum aan de zijkant van de Muze.

Vanaf 8 juni 2020 worden ook de 1 op 1 muzieklessen voor leerlingen vanaf 19 jaar hier weer live gegeven.

Alleen de zang- en blaasinstrumentlessen mogen tot nader order nog niet live worden gegeven.

De musicallessen worden tot nader order nog steeds in de open lucht verzorgd.

Een dag vóór de lessen plaatsvinden, en vlak vóór de les, zal door de docenten een gezondheidscheck middels uitvragen (triage) plaatsvinden. Indien de leerling of een van diens huisgenoten gezondheidsklachten heeft zal de leerling niet aan de les deel kunnen nemen.

Zie verder het hieronder geplaatste Protocol versie 02 waaraan een ieder zich dient te houden:

 

21 mei 17:00 uur

 

Muziekschool MusicBlvd gaf tot en met maandag 18 mei weer tot tevredenheid van bestuur, docenten, leerlingen en ouders volop 1 op 1 muzieklessen aan de leerlingen tot en met 18 jaar. Dit volledig volgens de richtlijnen van het Rivm en het opgestelde protocol. Iedereen blij tot dat moment.

 

Helaas heeft de directie van de Muze op dinsdag 19 mei slechts 1 uur voor de lessen eenzijdig besloten om toch de toegang tot het gebouw te verbieden zonder officiële schriftelijke en juridisch onderbouwde toelichting. Zij baseren zich enkel en alleen op een enkel zinnetje uit een niet officieel document dat misschien de lessen in de muziekschool zouden kunnen worden gezien als samenscholing.

Dit heeft MusicBlvd juridisch kunnen weerleggen op basis van dat er maximaal 2 personen zich op ruim 1,5 meter van elkaar bevinden in een leslokaal van ongeveer 20 m2. Dus dat valt niet onder het samenscholingsverbod. Ook de leerlingen werden keurig buiten het gebouw opgehaald waarna de buitendeur keurig gesloten werd door de docent zodat er geen vreemde mensen of ouders naar binnen konden. De leerlingen ontsmetten hun handen keurig vóór de les met desinfecterende gel en kwamen niet als zij enige verschijnselen zouden hebben.

Dus alles volledig volgens de richtlijnen.

 

Een onterechte beslissing dus van de directie van de Muze om verdere toegang te weigeren. Dit levert alleen maar verliezers op voor alle partijen, namelijk:

geen inkomsten voor de Muze, boze docenten, teleurgestelde leerlingen en ouders.

 

Wij hopen dat er nog een inkeer komt op basis van gezond verstand en wettelijk onderbouwde regels.

 

Wij houden betrokkenen weer op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn en blijf allen gezond tot die tijd. Wij vertrouwen erop jullie zeer binnenkort weer te kunnen ontvangen in onze vertrouwde en gezellige leslokalen.

 

Overigens gaan de groepslessen van de musical leerlingen vanaf 16 mei wel gewoon door op een andere locatie tot volle tevredenheid van alle betrokkenen !

 

Zondag 10 mei 2020 17:00 uur

 

Wij zijn verheugd jullie te kunnen melden dat met ingang van maandag 11 mei 2020 we weer gaan beginnen met de 1 op 1 live lessen voor de jeugd tot en met 18 jaar.

Daarbij houdt iedereen zich strikt aan het onderstaande protocol. Lees het dus aandachtig door voordat je weer naar de muziekles gaat.

Iedere docent neemt contact op met de betreffende leerlingen om een dag en tijdstip voor je muziekles af te spreken.

Leerlingen wachten op de trap bij de zij-ingang (dus naast het parkeerterrein en niet bij de theater-ingang) tot de betreffende docent je op komt halen bij de deur. Dus als de deur op slot zit wacht je totdat de docent je ophaalt en de voorgaande leerling daar weer naar buiten laat.

(Voor leerlingen vanaf 19 jaar geldt nog steeds tot nader order dat zij nog on-line muzieklessen volgen. Zodra voor deze groep ook weer versoepelingsmaatregelen gelden, zullen deze apart worden uitgenodigd door de betreffende docent.)

 

We wensen de jeugdige leerlingen weer volop muziekplezier !

Woensdag 25 maart 2020 15:00 uur

 

Inmiddels zijn alle docenten volop bezig met het uitvoeren van on-line lessen met onze leerlingen. We ontvangen heel veel positieve reacties hierop van onze leerlingen.

Door privé omstandigheden kan dat op dit moment helaas niet gebeuren door Arda.Gelukkig kunnen we ook voor deze leerlingen de continuïteit waarborgen door docent Warno, die voor al haar leerlingen vanaf heden de on-line pianolessen gaat verzorgen.

We danken hem daar daarvoor en wensen hem heel veel succes en plezier. 

 

 

Vrijdag 20 maart 23:00 uur

 

Inmiddels hebben de docenten Dirk en Marieke ook hun eerste on-line lessen aangeboden en vanaf maandag 23 maart gaat Monique ook haar eerste on-line lessen verzorgen. Eli, Arda en Esmée volgen later.

Nikki is op dit moment volop bezig met het editen van de lessen. Haar streven is om tegen het einde van zaterdagmiddag de inloggegevens aan alle zaterdagleerlingen door te sturen.

 

 

 

Woensdag 18 maart 18:00 uur

 

Op dit moment zijn de docenten Warno, Geneviéve, Fenna en Remco al volop bezig met het on-line lesgeven via Skype en internet.

De rest van de docenten is op dit moment bezig met het optuigen ervan. Zodra zij dit in de lucht hebben dan nemen zij contact met jullie op hoe hiermee om te gaan.

Mocht je op je lesdag nog geen bericht hebben ontvangen, neem dan zelf even contact op met je docent of stuur een what's app aan de coördinator via 06-51 778 669.

het is misschien nog even wennen voor velen, maar zo heb je in ieder geval continuïteit met je lessen.

 

Heel veel succes en plezier allemaal !

 

 

 

 

 

Maandag 16 maart 17:00 uur

 

Helaas blijft het bestuur van de Muze bij haar standpunt dat het gebouw gesloten moet blijven en beroept zich op overmacht.

Dat betekent dat er geen lessen gegeven mogen worden in het gebouw tot nader order.

Wij zijn op dit moment druk bezig met het zoeken naar alternatieve mogelijkheden en gelukkig dienen die zich inmiddels ook aan. Dit werken wij verder uit.

 

Zodra dit 100% zeker is zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden.

Wij stellen voor om regelmatig onze informatie hieromtrent te checken onder dit kopje  "laatste nieuws" van deze website. 

 

Excuses voor het ongemak en met vriendelijke groet,

Bestuur MusicBlvd

 

 

 

 

Maandag 16 maart 2020 12:30 uur

Er heeft vanmorgen een overleg plaats gevonden. Daar is uit naar voren gekomen om het geheel nog eens in heroverweging te nemen. Daarover is vanmiddag om 14:30 uur een vergadering belegd met het bestuur van de Muze.

Dat betekent op dit moment formeel dat de lessen voor vanmiddag (maandag) vooralsnog niet plaats gaan vinden tot nader order.

Wij vertrouwen erop dat we na dit overleg voldoende helderheid kunnen geven over het verdere verloop. Raadpleeg deze website dus regelmatig voor nadere informatie.

 

 

 

Vrijdag 13 maart 2020 17:30 uur

Het bestuur van theater de Muze heeft besloten dat met ingang van morgen het hele gebouw gesloten is voor iedereen.

Dat betekent dat er tot nader orde helaas voor alle leerlingen van MusicBlvd geen lessen meer gegeven mogen worden in dat gebouw.

 

Het bestuur van MusicBlvd betreurt dit ten zeerste.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

 

Kerstconcert 2019

Zondag 15 december 2019 15:30 uur: Kerstconcert in de Oude St. Jeroens kerk (tegenover het gemeentehuis) aan de Voorstraat 44 te Noordwijk. Tijdens dit concert treden de viool-, musical-, zang- en pianoleerlingen van muziekschool MusicBlvd solo op en/of samen met het B-orkest van harmonie Crescendo. Dit alles in een gezellige kerstsfeer. Entree: gratis. (aan het einde van het concert kan er een vrijwillige bijdrage gedaan worden om de kosten te verlichten).

Nieuw les-seizoen 2019 - 2020

Het nieuwe les-seizoen 2019 - 2020 start weer in de week van 09 september 2019. Check voor de juiste data en tijdstippen de startbrief die je van ons ontvangt. Jullie zijn dan weer volop welkom bij MusicBlvd en we wensen je weer een leerzaam en bovenal gezellig muzikaal jaar toe.

Musical het Portaal zaterdag 8 juni 2019

Zaterdag 8 juni 2019 om 19:00 uur treden de musical leerlingen van MusicBlvd op in theater de Muze aan het Wantveld 2 te Noordwijk met de musical "het Portaal".

De musical “het Portaal” gaat over de tweeling Kim en Keet die stage lopen in een laboratorium, waar gewerkt wordt aan een dimensie-portaal. Kim is de verstandigste van de twee en Keet is een beetje roekeloos waardoor ze vaak in de meest onhandige situaties terechtkomen. Dat gebeurt dus ook tijdens hun stageperiode. Door een ongeluk in het laboratorium reizen beiden door verschillende dimensies via het portaal. Zo komen zij in de Rock & Roll-, Sprookjes-, Onderwater- en Zombie werelden terecht. Zou iemand in één van deze werelden de tweeling kunnen helpen het portaal te repareren en hen weer thuis te brengen ?

Kaarten a € 5,- zijn te verkrijgen door je reservering op te geven via de knop "contact" op deze website of te kopen via de theaterkassa van de Muze.

Jazz Jamsessie zondag 17 februari 2019:

Zondag 17 februari is er weer een Jazz Jamsessie in het gezellige restaurant Pitch van de Golfclub aan de van Berkelweg te Noordwijk. Aanvang: 15:00 uur tot 18:00 uur.

Iedereen die gezellig mee wil jammen op bekende jazz nummers en zijn of haar instrument goed beheerst is gratis welkom om mee te spelen.

Noordwijk Space Concert 2018

* 17 november 2018 20:00 uur: Space-concert in Space Expo aan de Keplerlaan 3 te Noordwijk. 

In het kader van Noordwijk Space jaar 2018 verzorgt muziekschool MusicBlvd op deze zaterdagavond een zeer afwisselend concert van klassieke-, pop-, rock- en singer-songwriter- muzieknummers die allemaal met space te maken hebben. O.a. Space Oddissey, Star Wars theme song van de gelijknamige film, here comes the sun van the Beatles, drops of Jupiter van Train, Starlight van Muze, maar ook "ik wil naar Mars"van kinderen voor kinderen en mooie gevoelige pianomuziek van Einaudi. En dit midden tussen de raketten. Speciaal voor deze avond treden er ook twee medewerkers van Estec op samen met de vioolleerlingen. Een unieke zaterdagavond die tot ver in de toekomst in ieders geheugen zal blijven doorreizen. Na afloop van het concert is er voldoende gelegenheid om individueel de tentoonstellingsruimte te bekijken.

De normale entreeprijs voor Space Expo is € 12 per persoon. Indien u van tevoren reserveert via deze website onder het kopje Contact dan betaalt u slechts € 4 per volwassene en € 2 per jeugdige tot 21 jaar. 

Repeat

Dit is de nieuwste videoclip van The Beholders

Presentaties Musical leerlingen

9 juni 2018 11:30 uur: Presentaties musical leerlingen van muziekschool MusicBlvd  in theater de Muze aan het Wantveld 2 te Noordwijk. De musical leerlingen zullen een tweetal presentaties uitvoeren van hetgeen zij geleerd hebben op het gebied van zang, dans en toneel. Zaal open om 11:15 uur. Entree: gratis voor ouders/familie/vrienden. 

Jazz Workshop en Jam sessie

Jazz Workshop en Jamsessie

Op zondag 13 mei om 15:00 uur in café de Wels aan de Abraham van Royenstraat 6 te Noordwijk vindt een Jazz Workshop met aansluitend een Jamsessie plaats met als doel amateurmusici (jong en oud) een podium te bieden waar men elkaar kan ontmoeten, samen muziek maken en zich muzikaal kunnen ontwikkelen. Speelplezier staat voorop!

 

De workshop van 15:00 uur tot 16:00 uur:

staat onder de professionele leiding van Anja Nielsen die haar sporen heeft verdiend in de Jazz wereld. In de workshop worden onderdelen van improvisatie/jammen op blues/-jazz-/latin schema’s doorgenomen. Maar ook hoe verzin je een goed  intro/eind en begeleid je solo’s.

Het tarief voor de jazz Workshop is € 7,50 euro per persoon. Men dient zich bij voorkeur vooraf aan te melden via info.musicblvd@gmail.com of 06-51 778 669

 

De Jamsessie van 16:00 uur tot 18:00 uur:

Na een korte set van de huisband met lokale jazzmusici is de vloer open voor muzikanten die mee willen spelen. Hiervoor kunt u zich ter plekke aanmeldden. Er zal voornamelijk gejamd worden op jazz standards uit het Realbook. Deelnemen aan (en als publiek bijwonen van) de jamsessie is geheel gratis.

 

Na afloop kan men eventueel nog nagenieten van een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde dagschotel voor de gereduceerde prijs van € 8,=

Gratis open musical lessen

Muziekschool MusicBlvd verzorgt al ruim 12 jaar theater- en musical lessen voor enthousiaste leerling tussen 7 en 17 jaar in Noordwijk. Om nieuwe leerlingen in de gelegenheid te stellen hier ook kennis mee te maken zijn er op de zaterdagen 13, 20 en 27 januari gratis open lessen waar je mee kan doen om te ervaren hoe leuk dit is.

 

De leerlingen krijgen dan les van de enthousiaste professionele musicaldocente Madelon, die vanuit de praktijk ook ervaring heeft als actrice en kindercoach bij grote theaterproducties. “Bovendien is het altijd heel gezellig tijdens de lessen en een verrijking van jezelf waarin je leert op een podium te staan, te zingen en dansen en daarmee (meer) zelfverzekerd in het leven te staan”. De open lessen voor de jeugd van 7 tot 9 jaar zijn van 10:00 uur tot 11:00 uur en de open lessen voor de jeugd van 10 tot 14 jaar zijn van 11:00 uur tot 12:30 uur. De lessen worden gegeven in de Erato zaal op de eerste verdieping in het cultureel centrum via de zij-ingang van theater de Muze. Deelname aan totaal 3 proeflessen is geheel gratis. Graag van tevoren aanmelden via: info.musicblvd@gmail.com

 

We zien jullie graag verschijnen om gezellig mee te doen !

Kerstvakantie

De docenten van MusicBlvd genieten nu van een welverdiende Kerstvakantie.

We wensen jullie fijne feestdagen en zien jullie graag weer terug in de week van          8 januari 2018 voor de rest van dit mooie muziekseizoen.

Turbo actie voor het Vergeten Kind

17 december 2017 16:00 uur: Optreden van zangeres Evie Brussee in Galerie Klooster aan de kop van de Hoofdstraat te Noordwijk voor het goede doel: Het vergeten kind. De doelstelling is om nog deze dag het streefbedrag van 10.000 euro bijeen te brengen om alle kinderen in Nederland een fijne en probleemloze jeugd te kunnen geven. Kom gezellig langs voor een live donatie en te genieten van mooie zang of

steun deze actie ook via: https://actie.hetvergetenkind.nl/team/transfornation-energia-positiva-nederland

Jazz Workshop

Muziekschool Musicblvd organiseert op woensdag 22 november om 20:00 uur in hotel-restaurant Royal aan de Voorstraat te Noordwijk een Jazz Workshop voor iedereen die zicht meer wil verdiepen in de geheimen van de Jazz muziek.

 

In deze workshop wordt uitgebreid aandacht besteed aan het spelen van een overtuigende solo. Articulatie, ritmiek, melodie en solo opbouw spelen daarbij een belangrijke rol. Zo ook theoretische aspecten zoals keuze van toonladders, harmonisch inzicht en vorm. Uitgangspunt is een nummer uit het jazz repertoire. De doelgroep is muzikanten die hun instrument goed beheersen en voldoende basiskennis hebben van toonladders. De duur is 3 uur. Het tarief is 30 euro per persoon bij minimaal 10 cursisten per groep. Men dient zich wel vooraf aan te melden via de knop contact


Night of the Proms Noordwijk

 04 november 2017 20:00 uur: Night of the Proms Noordwijk in theater de Muze aan het Wantveld 2 te Noordwijk.

Tijdens dit jubileumconcert treden veel getalenteerde leerlingen op begeleid door het groot orkest van de Echo der Duinen. De muziek is zeer gevarieerd, zodat er voor iedereen iets te genieten valt: zowel pop als klassiek, filmmuziek en meezingers maar ook mooie en gevoelige symfonische (rock-) nummers en uiteraard onze musicalkids. In de pauze wordt u verwend met een smakelijke verrassing. Toegang: 10 euro per persoon. Reserveer je kaarten alvast via de contact knop.

 

Voor u zullen de volgende leerlingen optreden samen met het orkest van de Echo der Duinen en/of met begeleidingsband van muziekdocenten van MusicBlvd:

 

Marah, Nikki, Anne, Hilde, Dirk en Rosemarijn - zang

Malik en Barry - gitaar

De Musical leerlingen - zang

Amélie en Noa - viool

 

Afgewisseld met solo optredens van:

 

Claire en Stefano - piano

the Beholders - popband

Violini del Mare - vioolensemble

 

Nieuwe les-seizoen 2017 - 2018

Het nieuwe les-seizoen 2017- 2018 start weer in de week van 04 september 2017. Check voor de juiste data en tijdstippen de startbrief die je van ons ontvangt. Jullie zijn dan weer volop welkom bij MusicBlvd en we wensen je weer een leerzaam en bovenal gezellig muzikaal jaar toe.

 

Blok ook alvast zaterdagavond 4 november in je agenda, want dan verzorgen we een avond vol mooie optredens in theater de Muze tijdens de "Night of the Proms Noordwijk" in samenwerking met het harmonie-orkest van de Echo der Duinen.

Zomercursus Muziektheorie

Voor diegenen die deze zomer tussen de vakanties door graag nog zijn of haar muzikale talenten aan wil scherpen organiseert muziekschool MusicBlvd een cursus muziektheorie.

 

Deze cursus is stapsgewijs en van de grond af opgebouwd en behandelt de muziektheorie om eventuele onzekerheden weg te nemen en inzicht te verschaffen in een te spelen muziekstuk. Tevens is deze korte cursus van 4 (groeps-) lessen van drie kwartier zeer geschikt om improvisatie en eigen compositie te stimuleren.

 

De cursus kost € 30,- per deelnemer bij minimaal 5 deelnemers. In overleg behoort een individueel traject ook tot de mogelijkheden. Aanmelden kan via de knop contact op deze website. Hier kan je ook je eventuele vragen of wensen aangeven.

Voorspeelmiddag pianoleerlingen

Op zaterdag 1 juli om 15:00 uur treden een aantal van de pianoleerlingen van docente Arda op in het cultuurcafé aan de Keuvel 1 te Noordwijk op de witte vleugel. De volgende leerlingen treden voor u op: Floor, Micayla, Ilana, Floor, Abey, Moos, Saake, Lina, Annamelia, Bo, Stefano, Marilou, Jur. De muziek varieert van basisliedjes, via Beethoven, Chopin en Yiruma tot aan Ed Sheeran en Linkin' Park.

 

Ook Zal onze dwarsfluitiste Jasmijn een drietal nummers vertolken van Grieg, Devienne en het alom bekende Let it go uit de film Frozen. 

Musical "De Geheimzinnige Bibliotheek"

Zaterdag 17 juni 2017 om 19:00 uur: Musical "De Geheimzinnige Bibliotheek" uitgevoerd door de musicalleerlingen van MusicBlvd in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar met veel zang, dans en toneel.

 

In deze musical beleven de kids de wonderbaarlijke belevenis, dat als zij een boek willen lenen in de bieb dat dit verhaal, tot hun grote verbazing, dan ook echt uitkomt. En sterker nog, zij kunnen hier hun eigen invloed op uitoefenen. Je valt van de ene in de andere verbazing.

 

Plaats: theater de Muze aan het Wantveld 2 te Noordwijk.

 

Entree: 5 euro per persoon.

Onze Musicaljuf op het Jeugdjournaal

Onze eigen musicaljuf Madelon was woensdag 18 januari op het jeugdjournaal. Zij was daar aan het oefenen met de kids die meespelen in de musical The lion King. Wij zijn natuurlijk heel erg trots op haar en hebben met belangstelling gekeken.

Mid-Winter Show 21 januari

Op zaterdag 21 januari zullen tijdens de MId-Winter Show in Klooster op de Hoofdstraat de vergevorderde zang- en instrumentale leerlingen van muziekschool MusicBlvd optreden. De optredens zijn zeer gevarieerd in diverse stijlen, van pop tot klassiek en musical, dus voor een breed publiek toegankelijk.

 

Deze keer was er in december helaas geen gelegenheid om in Klooster op te treden tijdens de culinaire lichtjesavond. Dit werd door velen als een waar gemis ervaren. Daarom is het idee ontstaan om alsnog iedereen in de gelegenheid te stellen om te kunnen genieten van deze grote variëteit aan mooie optredens, door het organiseren van een Mid-Winter Show in dezelfde locatie. Naast de zang- en piano artiesten Evie, Claire en Marilou die ook vorige jaar een succesvolle vertolking lieten horen, zullen nu ook een groot aantal nieuwe sterren de revue passeren. Dat zijn Sarah Cassee en Annamelia Ooms op piano, Jasmijn Tromp en Maaike van der Meer op dwarsfluit en de zangeressen Nikki Waalewijn en Anne van de Meent. Deze zullen nummers vertolken van Hamilton, Leonard Cohen, U2 en Miley Cirus. Na het succes van het vioolensemble Violini di Mare in het cultuurcafe zullen deze ook hier optreden. Ook zullen de musicalgroepen van MusicBlvd een aantal nummers voor u zingen en zal singer-songwriter Sylvia van Wezel het nummer Another love vertolken.

 

Kom luisteren onder het genot van een hapje en een drankje in het sfeervolle Klooster. Het concert is van 16:00 tot 18:00 uur en wordt geopend door Arda van Wilsum die het orgel van de oude kapel zal bespelen. Toegang; gratis

The Beholders derde bij de Finale van de Grote Prijs van de Bollenstreek

18 december 2016 20:00 uur: Tijdens de Finale van de Grote Prijs van de Bollenstreek in de regionale poptempel van gebr. de Nobel in Leiden hebben The Beholders de derde prijs behaald. Voorwaar een heel goed resultaat, want dat betekent dat zij dus een betere performance neer hebben gezet dan de 57 andere bands die mee hebben gedaan aan deze prestigieuze wedstrijd. In The Beholders spelen een aantal ex-leerlingen van onze muziekschool en dus zijn wij daar heel trots op. Dit is wederom een bewijs van de muzikale opleidingskwaliteit van MusicBlvd. 

Bekijk onze agenda voor de vele mooie optredens die er de komende tijd gepland staan.

Nieuwe lesseizoen

Het nieuwe lesseizoen start weer in de week van 29 augustus 2016. Sommige docenten starten in de week van 05 september 2016. Check voor de juiste data en tijdstippen de startbrief die je aan het einde van de zomervakantie van ons ontvangt. Jullie zijn dan weer volop welkom bij MusicBlvd en we wensen je weer een leerzaam en bovenal gezellig muzikaal jaar toe. 

Musical Ons eigen theater op zaterdag 02 juli 2016 om 20:30 uur

MusicBlvd

Presenteert de musical:

ONS EIGEN THEATER

Uitgevoerd door de TopKidz:

de musicalleerlingen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar

Kom kijken op

Zaterdag 2 juli 2016 aanvang 20:30 uur

in theater de Muze Noordwijk

 

Entree: € 7 Kaartverkoop bij de Muze en te reserveren via: info.musicblvd@gmail.com

Musical Nanny de Vries op zaterdag 02 juli 2016 om 18:30 uur

Nanny de Vries

 uitgevoerd door de musicalleerlingen van 7 t/m 10 jaar

kom kijken op

zaterdag 2 juli 2016 aanvang 18:30 uur

In theater de Muze Noordwijk

 

Entree: € 5 Kaarteverkoop via de Muze of te reserveren via: info.musicblvd@gmail.com

3 optredens op zaterdag 11 juni 2016

Het is een drukke zaterdag voor de leerlingen van MusicBlvd want om 11:00 uur beginnen zij met een koffieconcert in het cultuurcafé van boekhandel van der Meer op de Keuvel 1. Hier treden de volgende pianoleerlingen op: Bas Vogelenzang, Annamelia Ooms, Abey Micayla, Floor de Vries, Marilou Ruigrok en Nadine Schouten op de witte vleugel en Jasmijn Tromp op dwarsfluit. Om 15:00 uur zullen de musicalleerlingen in de oude Jeroenskerk aan de Voorstraat een aantal herkenbare liedjes zingen uit de musical Nanny de Vries die zij op 2 juli uitvoeren en de TopKidz zullen een selectie van mooie musicalsongs vertolken uit de musical Ons eigen theater die eveneens op 2 juli uitgevoerd gaat worden in theater de Muze. Om deze zaterdag extra veel bezoekers van de tuinenmarkt in de gelegenheid te stellen om hier van te kunnen genieten treden zij om 16:00 uur nogmaals gratis op in de RK Jeroenskerk aan de van Limburg Stirumstraat voor het goede doel, het Picihuis in Roemenië.

Optreden Marah Seremak

Op zaterdag 23 april treed Marah Seremak op bij de opening van het eerste Young Adult Fest in het Cultuurcafé aan de Keuvel 1 te Noordwijk. Hier vertolkt deze zeer getalenteerde zangleerling een aantal singer-songwriternummers zoals o.a. Habits (stay high) van Tove Lo en Titanium van Coldplay. Zij begeleid zichzelf op gitaar.

Culinaire lichtjesavond in Klooster met veel optredens

Op 18 december 2015 was er in de idyllische kapel aan de kop van de Hoofdstraat voor de derde keer in successie een culinaire lichtjesavond waarbij de getalenteerde leerlingen van MusicBlvd weer vele optredens hebben verzorgd in een sfeervolle entourage van kaarslichtjes. Diegenen die dit evenement hebben bezocht genoten van een hapje en een drankje en uitstekende gezellige muziek tussen de sfeerverhogende interieuritems die Klooster allemaal te bieden heeft.

De volgende leerlingen van onze enthousiaste docenten viool: Geneviéve, zang: Monique, piano: Arda en musical: Madelon, traden voor u op:

 

* 16:00 uur:

- Vioolkinderensemble Violini di Mare bestaande uit Amélie, Karoline, Moos, Marle, Meike, Carlijn, Noa; Noël & es ist ein ros entsprungen & Sad movie & Jingle bells

- Nikita, Alysha, Valerie van Ast - zang; Tomorrow, kerst voor iedereen, als jij maar van mij houdt, around & zullen wij een sneeuwpop maken 

Claire - piano: Una Mattima & Comptine dún autre l'été

- Annamelia Ooms - piano; Honkbal & London's burning & In the hall of the mountain king (samen met Claire)

- Teun Ruiter - zang; Wonderwall, Cry me a River & Writing's on the Wall

 

* 17:00 uur:

- Evie, Teun en Esmee Mink; Stay with me

- Mayte Luttge - zang; Valerie & Love me harder

- Evie Brussee - zang; people, help the people & a thousand years

- Moo van 't Klooster - zang; Let it go

- Loïs Jonker - zang; Mag ik dan bij jou zijn & Jolene

- Bo Verhaar - zang: Someone like you

 

18:00 uur:

- Michel - zang: Always a woman to me & Love yourself

- Marilou Ruigrok - piano & zang; Mag ik dan bij jou zijn & Imagine

- Fenna Schild & Sterre Heck -saxofoon (excelsior); Rolling in the deep

- Lizzy Barnhoorn - zang; Black magic & Little mix

- Maroesja Lommerse - piano: Romeo & Juliet Love Theme

- Anna Hareniuk - zang; I'm only Human & Wildest moments

 

19:00 uur:

- Musicalleerlingen Mirre, Tessa, Nikki, Eva, Veerle, Mandy, Yvonne, Steven, Robin, Feline, Sarah, Mei, Pien, Valerie; Leun op mij & Where are you Christmas & Zullen wij een sneeuwpop maken (samen met de TopKidz)

- TopKidzleerlingen Eva Sophie, Philine, Madelief, Muneerah, Sterre S., Anouk, Danaé, Demi, Yasmine, Merel, Janneke, Annemeijn, Evi, Sterre H.; Seizoenen van liefde & Magic to do

 

*19:20 uur:

- Lunar - akoestische liveband; What's up

- Hilde Betting & Jasper - zang & gitaar; Let it go, Telescoop & Make you feel my love

- Moo van 't Klooster & Lunar - zang & liveband: Just Vibe

- Michel & Lunar - zang & liveband; Fast car

- Hilde Betting & Lunar - zang & liveband; Drops of Jupiter & Valerie

- Lunar - akoestische liveband; Black horse and a cherry tree, Long train running, Frequent distractions, Titanium, One & Riptide

 

*20:20 a 20:30 uur:

einde concert en mogelijkheid voor naborrel en rustig bezichtigen Interieur Klooster

 

*21:00 uur: sluitingstijd culinaire lichtjesavond

 

 

Optreden Lunar samen met de Echo der Duinen

Vrijdag 13 november 2015 trad Lunar samen op met het orkest van de Echo der Duinen in theater de Muze tijdens de Keune avond. Deze avond heeft het publiek volop kunnen genieten van een uniek samenspel van het professionele orkest met de enthousiaste bandleden van Lunar, tussendoor afgewisseld met mooie dansoptredens van de leerlingen van balletschool Jorien Boot.

Lunar speelde een aantal eigen nummers en samen met het orkest o.a. "I wish" en "Radar Love"


Open dag zaterdag 10 oktober 2015

In onze muzieklokalen op de eerste verdieping van het cultureel centrum, zij-ingang van de Muze naast het grote parkeerterrein. 

Voor iedereen die interesse heeft in écht goed muziek leren spelen

 

Tussen 11:00 uur en 14:00 uur:

* open lessen piano - keyboard - gitaar - saxofoon - dwarsfluit - zang

* workshops bluesgitaar

* optredens zangleerlingen, gitaarleerlingen, pianoleerlingen, vioolensemble

* prijsvraag om gratis kennismakingsles t.w.v. € 49,= te winnen

 

 

* inschrijfmogelijkheid voor gratis proefles

 

Tussen 15:30 uur en 16:30 uur

*open lessen viool en optredens vioolleerlingen 

Start nieuwe muziek-                     seizoen 2015 - 2016

Juli 2015: Het nieuwe lesjaar start weer vanaf maandag 31 augustus 2015. Alle enthousiaste muziekliefhebbers zijn weer volop welkom voor een nieuw uitdagend lesseizoen. We hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. Heel veel succes en muziekplezier.

 

Onze deuren staan weer wijd open voor jullie.......


Optreden Lunar voor goede doel op    's-HeerenLooLands

Juni 2105: Zaterdag 20 juni om 18:30 uur trad Lunar weer op voor het goede doel tijdens het feelgoodfestival op de Willem van de Berghstichting aan de zwarte weg te Noordwijk. De entree van slechts 3 euro per persoon ging in zijn geheel als opbrengst naar de aanschaf en opknapbeurt van de speeltoestellen voor de kinderen die daar wonen.

Opbrengst Willem Alexanderfonds bekend

Juni 2015: Zondag 14 juni om 16:00 uur hebben totaal 39 van onze musicalleerlingen en vioolleerlingen weer opgetreden voor het goede doel. Ditmaal was het tijdens de tuinmarkt rond het Lindenplein. De musicalleerlingen van MusicBlvd hebben een aaneenschakeling van liedjes uit de musical, die zij de avond ervoor in theater de Muze uit hadden gevoerd, vertolkt voor een in grote getalen toegestroomd publiek. Deze genoten er zichtbaar van, evenals van de uitvoering van onze vioolleerlingen (die overigens die dag al meerdere keren op hadden getreden, ook bij diverse toneelvoorstellingen). Aan het einde van deze optredens werd de tussenstand (zie foto) bekendgemaakt en de week erna bleek dat de totaalopbrengst rond de 3000 euro is geworden. Dit bedrag zal besteed gaan worden aan o.a. computertablets voor de kinderen die worden behandeld in het kinderziekenhuis van het LUMC in Leiden.  

Weer geslaagde leerling MusicBlvd aan het conservatorium

Juni 2015: Zaterdagavond 6 juni heeft Pauline, onze leerling piano en zang,  haar eindrecital gedaan bij het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en dit heuglijke gebeuren afgesloten met een 8,5 als eindcijfer. Namens MusicBlvd gefeliciteerd!

Het publiek heeft kunnen genieten van een zeer gevarieerd optreden qua zang, maar ook qua begeleiding door piano, gitaar, een kinderkoortje en een blazersensemble.

Voorspeelmiddag piano-, viool- en dwarsfluitleerlingen

Juni 2015: Zaterdagmiddag 6 juni hebben een groot deel van onze piano-, viool- en dwarsfluitleerlingen voor een volle zaal bij Music All In hun enthousiasme en kunde laten zien en horen. Naast het publiek genoten ook onze leerlingen met volle teugen van deze optredens en blijkt maar weer dat samen mooie muziek maken eigenlijk het mooiste is wat er bestaat.

Nieuwste instrumentale aanwinst

Mei 2015: Wij hebben ons instrumentarium uit kunnen breiden en zijn nu in het gelukkige bezit van een spiksplinternieuwe digitale piano. Het is de allernieuwste, beperkt leverbare, Yamaha CLP-585 PE. Deze piano heeft het geluid van een Grand Concert vleugel en zelfs een Bösendorfer zit aan boord. Dit sublieme geluid is niet van een akoestische piano te onderscheiden, maar ook de bespeelbeleving ervan is gelijk. Nu kunnen onze leerlingen ook hun huiswerk via een USB stick meenemen en is direct door onze docenten op deze piano te evalueren.

Optredens MusicBlvd bij Atzheimer Symposium Corpus

April 2014: Op 14 april heeft rondom het Alzheimer symposium in Corpus ons ensemble Jeu de Boulevard en de docenten Arda en Elisabeth een tweetal optredens verzorgd.

Tijdens dit symposium werd van 13:00 uur tot 17:00 uur het belang van muziekmaken als een van de remedies tegen het versnellen van Alzheimer uitgebreid toegelicht door o.a. prof. Erik Scherder, een befaamd neurowetenschapper die vaak te zien is als begenadigd spreker in het tv-programma DWDD. Binnenkort zal er ook een themasessie hieromtrent plaatsvinden bij MusicBlvd, U ontvangt daarover t.z.t. nader bericht.

Vele optredens leerlingen en docenten MusicBlvd bij Klooster

December 2014: Diverse docenten en leerlingen van muziekschool MusicBlvd verzorgden een liveconcert tijdens de culinaire lichtjesavond op vrijdag 19 december in de fraaie en idyllische kapel in de kop van de Hoofdstraat bij galerie Klooster. Door de aparte akoestiek is dit een uitgelezen plek voor een aantal akoestische live optredens.

 

Vanaf 16:00 uur zang, piano, viool en dwarsfluit door Arda Friederich, Elisabeth Douma, Maaike van der Meer, Geneviève van Dijk en a capella zang door Marieke en Eline.

 

 

Vanaf 17:00 uur een  piano optreden van Madelein van Wezel, zang met eigen begeleiding op piano door Marilou Ruigrok en een optreden van 25 jeugdmusicalzangeressen.

 

Vanaf 18:00 uur een optreden door het klassiek ensemble onder leiding van Elisabeth Douma en piano en zang door Madelein van Wezel en Valerie Timmers

 

Vanaf 19:00 uur Tim en Mirjam zongen een aantal kerstnummers,  zangeres Hilde Betting zong een aantal moderne stemmige nummers met gitaarbegeleiding en zangeres Loïs Jonker zong met pianobegeleiding van Madelein.

 

Vanaf 20:00 uur zang door Moo van ’t Klooster met gitaarbegeleiding van Danny van der Meer en een akoestisch optreden door de band Lunar bestaande uit Tessa Kelder (zang, gitaar), Ron van der Plas (basgitaar), Roy Augustinus (cajon), Camiel Arents (gitaar), Danny van der Meer (gitaar)

 

Men kon dus volop genieten van goede muziek met een hapje en een drankje bij kaarslicht. Toegang gratis.

Nieuwste video van Lunar

Oktober 2014: Zie hier de nieuwste video van Lunar. Deze band is ontstaan uit de helft van ons bandcoachingsproject Another kind of 4 en de helft van de band Wrapbusters.

Nieuwste video van the Beholders