Jaarlijks laten we vele schoolkinderen genieten van onze leerzame muzieklessen op school. Naast het leerzame is het leukste natuurlijk dat jullie zelf alle instrumenten mogen bespelen.


Omdat dit echt maatwerk is, bel voor meer informatie met onze coördinator op

06-51 778 669 of stuur een mailtje naar info.musicblvd@gmail.com