Inschrijfformulier MusicBlvd  2019-2020

Naam en voornaam cursist:             ………………………………………………………………………

 

Adres:                                     ………………………………………………………………………

 

Postcode en woonplaats:             ………………………………………………………………………

 

Geboortedatum:  ……………………………Telefoon:  ………………………………………….

 

E-mailadres:            ……………………………………………………………………………………….

 

IBAN nummer (betalingsplichtige): .………………………………………………………

 

Naam en voorletters rekeninghouder: …………………………………………………………..

 

O Ik machtig hierbij Stichting Music Blvd tot afschrijving van het verschuldigde lesgeld (bij jaarcursus in 10 termijnen, bij korte cursus eenmalig) en ik geef toestemming aan Stichting Music Blvd om mijn gegevens te gebruiken in overeenstemming met de privacywet (AVG)

 

Ik schrijf mij in voor 36 lessen op het instrument:

O Basgitaar/contrabas*            privé/duoles*               O Klarinet                               privé/duoles*

O Drums/percussie                   privé/duoles*              O Klassieke gitaar                  privé/duoles*

O Elektrische gitaar       privé/duo/groepsles*              O Piano klassiek/pop/jazz*    privé/duoles*

O Elektrische piano       privé/duo/groepsles*              O Saxofoon                            privé/duoles*

O Keyboard                               privé/duoles*              O Viool/Cello*                         privé/duoles*

O Accordeon                                                                O Zang                                   privé/duoles* .

O Meidenkoor  …………………                                   O Theater- en musicalgroep: …………....

* doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Voorkeursdag: ………………………                          Voorkeurstijd: ………………………………

                                                                                   2 / 3 Proeflessen / instaptraject 1*

Ik schrijf mij in voor een korte cursus:

O Bandcoaching/popgroep                                        O Djembé workshop

O Kamermuziek                                                         O Klassiek Ensemble “Jeu de Boulevard”

O Talentband                                                              O Techniek

O Jeugdensemble < 21 jr.                                          O  Jazz Workshop

O Kennismakingscursus diverse instrumenten                       

 

Ik heb Music Blvd leren kennen via: ………………………………………………………………

 

Handtekening betalingsplichtige: …………………………… Datum: ………………………….

 

 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van en gaat akkoord met de spelregels en voorwaarden zoals genoemd in de brochure. Formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar Stichting Music Blvd, Postbus 213, 2200 AE NOORDWIJK.