Inschrijfformulier MusicBlvd  2017-2018

Naam en voornaam cursist:             ………………………………………………………………………

 

Adres:                                     ………………………………………………………………………

 

Postcode en woonplaats:             ………………………………………………………………………

 

Geboortedatum:  ……………………………Telefoon:  ………………………………………….

 

E-mailadres:            ……………………………………………………………………………………….

 

IBAN nummer (betalingsplichtige): .………………………………………………………

 

Naam en voorletters rekeninghouder: …………………………………………………………..

 

O Ik machtig hierbij Stichting Music Blvd tot afschrijving van het verschuldigde lesgeld (bij jaarcursus in drie termijnen, bij korte cursus eenmalig)

O Ik ontvang graag een acceptgiro voor het gehele bedrag (en betaal administratiekosten)

 

Ik schrijf mij in voor 36 lessen op het instrument:

O Blokfluit                               privé/duoles*               O Klarinet                              privé/duoles*

O Basgitaar/contrabas*            privé/duoles*               O Klassieke gitaar                  privé/duoles*

O Drums/percussie                 privé/duoles*                O Piano klassiek/pop/jazz*      privé/duoles*

O Dwarsfluit                            privé/duoles*               O Saxofoon                            privé/duoles*

O Elektrische gitaar      privé/duo/groepsles*               O Viool/Cello*                         privé/duoles*

O Elektrische piano      privé/duo/groepsles*               O Zang                                   privé/duoles*

O Keyboard                            privé/duoles*               O Meidenkoor  ………………….

O Accordeon                                                            O Theater- en musicalgroep: …………....

* doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Voorkeursdag: ………………………                          Voorkeurstijd: ………………………………

                                                                             2/3 Proeflessen/instaptraject 1/instaptraject 2*

Ik schrijf mij in voor een korte cursus:

O Bandcoaching/popgroep                                        O Djembé

O Kamermuziek                                                       O Klassiek Ensemble “Jeu de Boulevard”

O Groepsles gitaar/piano                                          O Techniek

O Jeugdensemble                                                    O Peuterzangdans

O Kennismaking diverse instrumenten                       O Jazz Workshop

 

Ik heb Music Blvd leren kennen via: ………………………………………………………………

 

Handtekening betalingsplichtige: …………………………… Datum: ………………………….

 

 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van en gaat akkoord met de spelregels en voorwaarden zoals genoemd in de brochure. Formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar Stichting Music Blvd, Postbus 213, 2200 AE NOORDWIJK.